ประวัติบริษัท

PROSPER KHON CO., LTD.

บริษัท พรอสเพอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยเริ่มจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ และด้วยเครือข่ายและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับจากการบริการ บริษัท จึงใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในการผลิต
ปัจจุบัน บริษัท ได้ขยายตลาดในแง่ของการทำงานร่วมกันกับ Kawasaki ประเทศญี่ปุ่นสำหรับการขายและการบริการลูกค้าที่เป็นที่สนใจทั่วประเทศ

นโยบายการดำเนินธุรกิจ

  • นโยบายหลักของ บริษัท พรอสเพอร์ คอน จำกัด คือ การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยาสำหรับลูกค้า ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตของลูกค้าได้
  • นอกจากนี้ บริษัท พรอสเพอร์ คอน จำกัด มีการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ ซึ่งลูกค้าสามารถระบุความต้องการด้านการบริการต่างๆได้ในสัญญาตามความเหมาะสมและต้องการของลูกค้าเอง
  • บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และการบริการที่รวดเร็ว โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางสายงานเฉพาะทางโดยตรง เป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะได้เป็นผู้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป